Dlaczego konieczna jest legalizacja hydrantów?

legalizacja hydrantow

Właściciele biur, hal magazynowych czy produkcyjnych powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, w tym o bezpieczeństwo w dziedzinie pożarnictwa. W przypadku gdy ta instalacja jest niesprawna, nie można oponować ognia przed ewentualnym rozprzestrzenieniem. Dlatego też regularny przegląd instalacji jest bardzo istotny. 

Dlaczego warto robić przegląd hydrantów?

Zarządcy budynku mają obowiązek utrzymywać w dobrym stanie urządzenia, które służą do gaszenia pożarów, w tym hydrantów. Legalizacja hydrantów w Bydgoszczy jest ważna dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w danym budynku. Wyobraźmy sobie sytuacje, gdy wybucha pożar, podjeżdża straż pożarna, podłącza się do hydrantu, a stamtąd woda nie wypływa. Przegląd hydrantów – zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych jest bardzo często – całkiem dosłownie – propozycją życia lub śmierci. Naprawy hydrantu lepiej wykonać zawczasu, zanim będzie za późno, a skutki zaniedbań będą katastrofalne. Powinny być wykonywane regularnie, dwa razy w roku na wiosnę i jesienią. Przegląd hydrantów jest ważnym elementem przeprowadzanym w połączeniu z testami statycznymi, testami przepływu, płukaniem i testami resztkowego przepływu pożaru.

Kto może przeprowadzić legalizacje hydrantów?

To, kto może przeprowadzić legalizację hydrantów określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Najlepiej zwrócić się do profesjonalnej firmy, na przykład Krispol, której pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie i mają dokumenty, które to potwierdzają. Certyfikat szkolenia inspektorów przeciwpożarowych, tytuł technika  lub inżyniera z dziedziny pożarnictwa i zabezpieczeń związanych z tym tematem uprawnia do przeprowadzenia przeglądu i legalizacji hydrantów. Po dokonaniu przeglądu i usunięciu ewentualnych usterek, powinien zostać wydany protokół przeglądu, potwierdzający dobry stan techniczny hydrantu.

Warto pamiętać, aby naprawy hydrantu nie podejmować się samemu. Można doprowadzić do pogłębienia usterek lub po prostu zepsuć kluczowe elementy. Źle funkcjonujący hydrant, w przypadku pożaru, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia.