Faktoring alternatywa dla kredytów bankowych

kredyt bankowy a faktoring

Trudna sytuacja finansowa sprawia, że przedsiębiorcy szukają efektywnych form pozyskiwania kapitału. Do grona najczęściej wybieranych zalicza się faktoring oraz kredyty bankowe. Z roku na rok faktoring stopniowo wypiera kredyty bankowe, ponieważ zdaniem wielu przedsiębiorców jest to doskonała alternatywa. Jakie są wady i zalety obu rozwiązań? Na to pytanie szczegółowo odpowiadamy w poniższym artykule.

Kredyty bankowe dla firm – charakterystyka 

Najpopularniejszą formą finansowania firm są kredyty bankowe. W zależności od tego, na jakie cel firma chce przeznaczyć środki, może wybrać inny typ kredytu. Przykładowo: kredyt obrotowy lub kredyt krótkoterminowy można przeznaczyć na sfinansowanie bieżących wydatków. Istnieją także specjalne kredyty inwestycyjne, z których środki można wydać na realizację niezbędnych inwestycji, np. zakup sprzętu lub nieruchomości. 

Z raportu Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych 2019 przygotowanego przez Związek Banków Polskich i CBM Indicator, wynika, że w 2019 roku liczba firm wnioskujących o kredyty spadła, jednak w dalszym ciągu z tego źródła finansowania korzystało aż 46% przedsiębiorstw. Z kolei wśród mikro- i małych przedsiębiorstw odsetek ten uplasował się na poziomie 43%. Dla porównania: w 2018 roku z kredytów korzystało 53% średnich przedsiębiorstw, czyli wówczas nastąpił spadek rok do roku. Obecnie tendencja ta w dalszym ciągu się utrzymuje, ponieważ przedsiębiorcy coraz chętniej stawiają na faktoring.

Czym faktoring różni się od kredytów?

Faktoring to określenie dla usługi finansowej, która działa na zupełnie innych zasadach niż standardowe kredyty. Mianowicie: w tym przypadku przedsiębiorca nie pożycza pieniędzy od banku, a sprzedaje swoje faktury profesjonalnej firmie faktoringowej.

Ta firma wypłaca środki przedsiębiorcy i pobiera prowizję, a później pobiera należności od kontrahenta klienta. Faktoring jest sposobem na uzyskanie środków w bardzo krótkim czasie. Obecnie wiele firm, wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich kontrahentów oferuje im możliwość opłacenia faktur nawet w terminie 90 dni. To z kolei powoduje, iż wzrasta ryzyko niewypłacalności. Faktoring jest sposobem na to, by uniknąć tego typu problemów.

Faktoring pojawił się w Polsce w 1994 roku i bardzo dynamicznie się rozwija. W ostatnich latach zanotowano bardzo duży wzrost popularności tej usługi. Mianowicie: w 2020 roku liczba klientów faktoringowych wyniosła 21 153 firm, zaś w 2021 już 26 371.

Wady i zalety kredytu i faktoringu 

Istnieje kilka różnic między faktoringiem a kredytem. Każde z tych rozwiązań ma zarówno zalety jak i wady. Przede wszystkim, z faktoringu jest znacznie łatwiej korzystać niż z kredytu. W przypadku ubiegania się o kredyt instytucje bankowe bardzo szczegółowo analizują zdolność kredytową wnioskodawców, co przyczynia się do wydłużenia oczekiwania na środki. 

Czas oczekiwania na środki w przypadku faktoringu w niektórych przypadkach wynosi nawet kilka godzin od sprzedaży faktury, co w przypadku kredytu bankowego zdarza się niezwykle rzadko. Z kolei jeśli chodzi o koszty, zazwyczaj tańsze są kredyty, co jest ich ważnym atutem. Faktoring polega na tym, iż faktor pobiera prowizję, której wysokość uzależniona jest od kwoty należności.

Więcej informacji na temat usługi faktoringu można znaleźć na https://pragmago.pl/porada/faktoring/.