Filip Aryanowicz: Wynajem pracowników, a formalności prawne

Filip Aryanowicz o wynajmie pracowników

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu jest coraz popularniejszym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych. Pracownicy z Ukrainy oraz pracownicy z Azji coraz częściej zatrudniani są w Polsce na zasadzie leasingu. Filip Aryanowicz dodaje, że wynajem pracowników jest przede wszystkim nieskomplikowaną opcją, która pozwala uniknąć problemów z niewystarczającą ilością rąk do pracy i przestojem działalności. Jakich formalności należy tu przypilnować, by wszystko odbyło się legalnie?

Na czym polega wynajem pracowników?

W ramach leasingu pracowniczego agencja pracy „wypożycza” specjalistę do tymczasowej pracy u polskiego przedsiębiorcy, poprzez udzielenie mu czasowego urlopu bezpłatnego, który wliczany jest do stażu pracy. Rekrutacja pracowników z Ukrainy leży po stronie agencji – podobnie jak wszystkie kwestie techniczne i prawne związane z pracownikami z Ukrainy czy pracownikami z Azji. Leasing pracowników to opcja, dzięki której przedsiębiorca zyskuje wykwalifikowanego i doświadczonego fachowca, którego nie musi specjalnie szkolić. Filip Aryanowicz podkreśla, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, którzy mają możliwość zaistnienia na rynku pracy i zwiększenia swojego doświadczenia. Cudzoziemiec zatrudniony w ramach leasingu pracowniczego jest w pełni objęty ubezpieczeniami, ma zapewnioną opiekę medyczną w razie wypadku, a także przysługują mu inne świadczenia – np. urlop i zwolnienie chorobowe. Nic dziwnego, że wynajmowanych pracowników ze Wschodu coraz częściej spotykamy na budowie, w sklepach, punktach gastronomicznych i w transporcie.

Filip Aryanowicz o formalnościach prawnych związanych z leasingiem pracowników

Każdy przedsiębiorca, który myśli o wynajmie pracowników z Ukrainy lub pracowników z Azji na zasadzie leasingu, powinien zgłosić się w pierwszej kolejności do dobrej agencji pracy. Pierwszym krokiem prawnym do wynajęcia specjalisty jest podpisanie porozumienia między przedsiębiorcą a agencją pracy. W porozumieniu zawarte powinny być wszystkie informacje związane z długością urlopu bezpłatnego, którego agencja udzieli pracownikowi z Ukrainy lub pracownikowi z Azji na czas pracy tymczasowej u polskiego pracodawcy, a także ustalenia formalne związane z pracą w Polsce. Należy zawrzeć w porozumieniu między innymi informacje o rodzaju wykonywanej w ramach leasingu pracowniczego pracy, przydzielonym stanowisku, obowiązkach i wynagrodzeniu. Na mocy umowy z pracownikiem ze Wschodu przedsiębiorca staje się jego czasowym pracodawcą, a pracownik zobowiązuje się do pełnienia określonych ściśle obowiązków przez czas obowiązywania współpracy.

Wynajem pracowników ze Wschodu – dlaczego warto?

Przedsiębiorcy doceniają leasing pracowników ze Wschodu przede wszystkim ze względu na nieskomplikowane procedury prawne. Właściciel firmy nie musi martwić się tu o kwestie techniczne – w tym rekrutację pracowników z Ukrainy, obciążenie kadrowe czy administracyjne. Wszystkim zajmuje się tutaj agencja pracy. To również przeniesienie ryzyka operacyjnego na agencję, brak rozliczeń z ZUS i US za pracownika, a ponadto brak kontroli urzędowych, które niejednemu
pracodawcy spędzają sen z powiek.

Zobacz także:

https://www.parkiet.com/Biznes-i-sport/190229954-W-jakich-branzach-rece-do-pracy-sa-najpilniej-potrzebne.html

https://centu.pl/filip-aryanowicz-wynajem-pracownikow-ze-wschodu-dla-kogo/