Jak wygląda budowa hal stalowych?

hala stalowa

Biznes potrzebuje przestrzeni. Przestrzeni, w obrębie której realizowane będą mogły być zadania wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności. Obiekt przemysłowy powinien wyróżniać się funkcjonalnością i umożliwiać bezkolizyjną pracę ludzi oraz urządzeń. Doskonałą ramą dla branży produkcyjnej, usług czy magazynowania okazują się hale stalowe – co warto o nich wiedzieć?

Od projektu do oddania do użytku – cały proces w rękach jednego podmiotu

Ważne, aby każdą inwestycję realizować w oparciu o ściśle określone założenia. Początkiem realizacji powinien być więc projekt i na jego podstawie należy wdrażać kolejne etapy. Ciekawą i bardzo komfortową opcję stanowi budowa hal stalowych w formie generalnego wykonawstwa.

Na czym to polega? Inwestor cały proces oddaje w zarządzanie jednego podmiotu, który w pierwszej kolejności zajmie się zbadaniem potrzeb klienta i na ich podstawie stworzy projekt odpowiadający tym potrzebom. Wykonawca dba również o to, by konstrukcja powstała zgodnie z planem i obowiązującymi normami prawnymi.

Stawianie konstrukcji stalowej – od fundamentów po wyposażenie

Zdarza się, że teren, na którym inwestycja będzie realizowana, wymaga prac przygotowawczych w postaci wyrównania gruntu, co rzutuje na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Aby realizacja hal stalowych w Krakowie postępowała, niezbędne będą też fundamenty. Gdy i ta faza zostanie zakończona, wykonawca zaczyna nadawać pierwotnej wizji realnych kształtów.

Stopniowo konstrukcja uzupełniana jest o kolejne komponenty w postaci słupów, belek i zadaszenia. Szkielet stanowi solidną ramę dla ścian, a całość trzeba uzupełnić stolarką okienną i drzwiową. Obiekt nie będzie jednak spełniać swojej funkcji, jeśli nie zostanie wyposażony w stosowne instalacje zapewniające między innymi elektryczność.

Inwestor twardo stąpający po ziemi niewątpliwie będzie też zainteresowany wytrzymałą posadzką, stanowiącą podstawę dla wszelkiej maści sprzętów i maszyn wykorzystywanych w działalności. A prace wykończeniowe dotyczyć mogą też aranżacji obszaru wokół hali – przygotowanie dojazdu, miejsc parkingowych i zadbanie o zieleń dopełnią dzieła.