Jakie dokumenty są niezbędne, aby wykonać przewóz zwłok z Niemiec?

przewoz zwlok

Przygotowanie przewozu zmarłej osoby z jednego kraju do innego jest złożonym i emocjonalnie trudnym procesem. Dlatego też, ważne jest, aby posiadać pełną wiedzę na temat wymaganych dokumentów i procedur. Jeśli chodzi o przewóz zwłok z Niemiec, istnieją określone wymagania i procedury, które należy spełnić przed przystąpieniem do transportu zmarłej osoby. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są niezbędne do wykonania przewozu zwłok z Niemiec.

Potrzebne dokumenty

Gdy planujemy przewóz zwłok z Niemiec, należy uzyskać odpowiednie dokumenty, które pozwolą na przemieszczenie ciała zmarłej osoby do innego kraju. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od celu transportu i od kraju docelowego. Przede wszystkim, konieczne jest uzyskanie certyfikatu zgonu pochodzącego z niemieckiego urzędu stanu cywilnego, który potwierdza fakt zgonu. Oryginał tego dokumentu musi zostać dostarczony do firmy pogrzebowej, która zajmie się przewozem zwłok.

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do przeprowadzenia przewozu zwłok z Niemiec, jest tzw. „Leichenpass”. To dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego, który pozwala na przemieszczenie ciała zmarłej osoby za granicę. Leichenpass jest dostarczany przez firmę pogrzebową, która jest odpowiedzialna za przewóz zwłok. Oprócz tych dwóch dokumentów, w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie dodatkowych dokumentów, takich jak certyfikat embalmingu lub certyfikat zdrowia. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być oryginalne i muszą być dostarczone do firmy pogrzebowej, która zajmie się przewozem zwłok.

Procedury przewozowe

W przypadku przewozu zwłok z Niemiec do innego kraju, istnieją określone procedury, które muszą zostać przestrzegane. Przede wszystkim, przewóz zwłok musi odbywać się w specjalnym pojemniku, który spełnia wymogi międzynarodowe. Wszyscy przewożeni muszą posiadać odpowiednie dokumenty, takie jak paszport lub dowód osobisty. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być oryginalne i muszą zostać dostarczone do firmy pogrzebowej przed przeprowadzeniem przewozu.

Przewóz zwłok musi być przeprowadzony przez doświadczoną firmę pogrzebową, która ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu międzynarodowego transportu zwłok.