Korekta in minus u nabywcy – zasady rozliczania

faktura korygujaca

Często przedsiębiorcy podczas sprzedaży korzystają z wystawienia faktury korygującej. W tym wypadku problemem może być moment rozliczenia. Znaczenie ma to, czy w wyniku wystawienia dokumentu VAT, zobowiązanie podatkowe zwiększa się, czy też zmniejsza. Ponadto, na gruncie dochodowego podatku ważny jest fakt, czy wystawienie faktury korygującej jest kolejnym zdarzeniem gospodarczym, czy błędem rachunkowym. Jak wyglądają zasady rozliczenia korekty in minus u nabywcy? O czym warto wiedzieć?

Faktura korygująca

Warto wiedzieć, że korekta in minus u nabywcy jest wskazana w ustawie o VAT. Przepisy wskazują, że podatnik wystawia fakturę korygującą, jeśli po wystawieniu faktury:

  • doszło do zwrotu podatnikowi opakowań lub towarów,
  • doszło do obniżki ceny, opustu lub rabatu,
  • dokonano zwroty nabywcy całości lub części zapłaty, otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży,
  • doszło do pomyłki w cenie, podwyższenia ceny lub innych pomyłek w fakturze.

Jeśli wystawiamy fakturę korygującą, musimy wiedzieć, że zawiera ona więcej elementów niż zwykła faktura. Jest dodatkowo rozbudowana o datę wystawienia, dane zawarte w fakturze VAT, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika, ich adresy itp.

Faktura zwiększają podstawę opodatkowania

W sytuacji, gdy faktura korygująca zwiększa podstawę opodatkowania i należny podatek, trzeba mieć na uwadze moment dokonania korekty. Został on wskazany w ustawie SLIM VAT. Wskazuje ona, że korekta takiej podstawy jest dokonywana w rozliczenia za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyny zwiększenia podstawy opodatkowania.

Faktura zmniejszające podstawę opodatkowania

Korekta in minus u nabywcy jest zależna od tego, kiedy sprzedawca uzgodnił z nabywcą towaru warunki wystawienia takiej faktury. Zasada odnosi się do pomyłek i zdarzeń przyszłych – jest wskazana w ustawie o VAT. Co ciekawe, korygująca faktura wskazuje na nowe warunki transakcji wtedy, gdy podatnik nie posiada innych dokumentów. Jeżeli nabywca otrzyma fakturę korygującą i nie zgłosi sprzeciwu, nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków danej transakcji. To sprawia, że musi skorygować podatek naliczony.

Jakie dokumenty mogą służyć jako uzgodnienie z nabywcą? Przepisy mówią o tym, że są to np. dowody zapłaty, dokumenty handlowe, korespondencja handlowa itp. Okazuje się, że potwierdzenie odbioru korygującej faktury nie jest koniecznością, gdy dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i ich eksportu, dostawy towarów mających miejsce opodatkowania poza terytorium państwa, czy też sprzedaży energii chłodniczej, cieplnej, elektrycznej, gazu przewodowego.

Jak widać, korekta in minus u nabywcy musi być zgodna z przepisami prawnymi. Bardzo ważne jest to, że rozpoznanie momentu ujęcia korygującej faktury zależy od tego, na podstawie którego zjawiska została wystawiona. Faktem jest, że wielu przedsiębiorców korzysta z korygujących faktur, co w wielu sytuacjach jest koniecznością. Na szczęście wystawienie takiej faktury nie jest trudnym zadaniem.

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.