Szkolenie techniczne POiD w Ośrodku Badań Ogniowych ITB już 27 listopada

inżynier
Mechanical and metal industry engineers working in factory

Związek Polskie Okna i Drzwi jest organizatorem kolejnego szkolenia technicznego, które odbędzie się już 27 listopada w Ośrodku Badań Ogniowych ITB w Pionkach. Tematyką warsztatów będzie Stolarka okienna i drzwiowa na tle aktualnych wymagań  ochrony ppoż. w budownictwie.

 

Stolarka z cechami ognioodporności stosowana jest najczęściej w  budynkach użyteczności publicznej (kina, teatry, szkoły, galerie handlowe itp.), wielorodzinnych budynkach mieszkalne wielorodzinne oraz budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotele). Zadaniem wyrobów przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ewakuującym się użytkownikom w trakcie pożaru oraz zapewnienie efektywnej bariery dla ognia, dymu, wysokiej temperatury. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać stolarki ppoż. regulują m.in. wymagane klasy odporności ogniowej, a także klasę dymoszczelności. Najważniejsze aspekty dotyczące aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej omawiane będą na kolejnym z cyklu technicznych szkoleń organizowanych przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Badań Ogniowych ITB w Pionkach.

Zakład badań ogniowych ITB specjalizuje się w akredytowanych badaniach stolarki w zakresie m.in w reakcji na ogień wyrobów budowlanych z kompleksowym zakresem do klasyfikacji europejskiej.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o dostępnych na rynku wyrobach stolarki budowlanej o właściwościach przeciwpożarowych. Zaznajomienie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji drzwi ppoż. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki, w których opróczwiedzy teoretycznej zaprezentowane zostaną badania ognioodporności drzwi wewnętrznych wejściowych, wraz z metodyką i sekwencjami badania.

Program szkolenia technicznego Związku POiD

w ITB Warszawa Zakład Badań Ogniowych

„Stolarka okienna i drzwiowa na tle aktualnych wymagań  ochrony ppoż w budownictwie”

 

Blok I

Badania i ocena stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zagadnień związanych z ochroną ppoż.

  1. Charakterystyka Zakładu i zakresu prac badawczych Laboratorium  Bartłomiej Papis (ITB)
  2. Zadania producentów w procesie oceny wyrobu w systemach 1,1+ Augustyn Zioło (POiD)

Blok II

Techniczne aspekty potwierdzania deklarowanych właściwości ppoż stolarki okiennej i drzwiowej

  1. Badania wytrzymałościowe oraz szczelności jako pierwszy etap w konstrukcjach ppoż. – Agnieszka Gorycka (ITB)
  2. Podstawowe aspekty metodyki badań odporności ogniowej okien i drzwi – Krzysztof Lenarczyk (ITB)
  3. Badanie pokazowe drzwi w klasyfikacji EI-30 – Krzysztof Lenarczyk (ITB)