Usługi geodezyjne – co wchodzi w ich zakres?

Geodeta

Korzystanie z usług geodezyjnych jest niezbędne na niektórych etapach budowy. Wsparcie firmy oferującej profesjonalne usługi geodezyjne może okazać się nieocenione. Tylko co dokładnie wchodzi w zakres ich usług?

Co wchodzi w zakres usług geodezyjnych?

Geodezja to w skrócie nauka zajmująca się określaniem kształtu i wielkości gruntów. Pomoc geodety jest niezbędna w momencie, gdy właściciel działki planuje rozpocząć na jej terenie jakiekolwiek działania. Usługi geodezyjne w Nowym Sączu i wszystkich innych miastach w Polsce umożliwiają określenie właściwych granic działek. Prawidłowo wykonane pomiary są podstawą do stworzenia mapy geodezyjnej. Te dokumenty, które dostępne są w urzędzie miasta lub gminy, są obowiązkowe do wszelkich dalszych czynności związanych z działką — jej sprzedaży, podziału czy zabudowy. Dlatego istotne jest ich prawidłowe sporządzenie. W ramach usług wykonywanych przez geodetę możliwe jest również wykonanie inwentaryzacji po zakończeniu budowy. Umożliwi to aktualizowanie informacji o danym terenie i wprowadzenie zmian w danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Kiedy należy skorzystać z usług geodety?

Skorzystanie z usług geodety gwarantuje prawidłowe użytkowanie terenu. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm takich jak usługi geodezyjne – AT-GEO. Aby odpowiednio określić wymiary działki oraz teren, na którym możliwa jest zabudowa, geodeta musi wykonać szczegółowe pomiary, które następnie będą podstawą do stworzenia mapy geodezyjnej. Mapę geodezyjną wykorzystuję się podczas projektowania wszelkich prac budowlanych na działce. Będzie miała szczególne znaczenie w momencie budowy ogrodzenia. Prawidłowe umieszczenie płotu pozwoli oszczędzić problemów z sąsiadami. Usługi geodezyjne są również niezbędne wtedy, gdy duża działka ma zostać podzielona na mniejsze. Pomoc geodety sprawi, że działki będą miały odpowiedni wymiar, dostęp do drogi publicznej oraz możliwość podłączenia do instalacji, co ułatwi ich dalszą sprzedaż.