Z czego zbudowana jest klimatyzacja samochodowa?

klimatyzacja samochodowa

Klimatyzacja jest już standardem w polskich samochodach. Nie jest wobec tego dziwne, że coraz więcej osób chce dowiadywać się, jaka jest budowa klimatyzacji. Jeśli coś nie działa jak należy – są po prostu lepiej zorientowane. Generalnie, klimatyzacja samochodowa dzieli się na dwie grupy: klimatyzację automatyczną i klimatyzację manualną.

Jak wygląda budowa klimatyzacji?

Niezależnie od tego, o jaki samochód chodzi, budowa klimatyzacji samochodowej opiera się zawsze na pewnych stałych elementach. Są to: osuszacz, pompa, chłodnica oraz parownik klimatyzacji. Osuszacz nazywany jest również filtrem. Jego głównym zadaniem jest wyeliminowanie wilgoci z układu. Taka zaś może pojawić się na przykład podczas uzupełniania czynnika lub standardowych napraw klimatyzacji.

Pompa, czyli kompresor sprężarka gwarantuje obieg czynnika chłodzącego w klimatyzacji. Jest to podzespół bezpośrednio napędzany paskiem klinowym, z silnika samochodu. W przypadku chłodnicy, czyli skraplacza ciepło odbierane jest poprzez opływające powietrze, gdy samochód znajduje się w ruchu. Czynnik chłodzący przechodzi wówczas ze stanu gazowego w stan ciekły. Parownik klimatyzacji zamontowany jest wewnątrz pojazdu. Po rozprężeniu czynnika dochodzi do obniżenia temperatury. Schłodzone powietrze przepychane jest wentylatorem i przez parownik trafia do wnętrza kabiny.

Podstawowa zasada działania klimatyzacji samochodowej

Podstawowa zasada działania klimatyzacji samochodowej opiera się na tym, że temperatura obniża się podczas rozprężania gazu znajdującego się pod wysokim ciśnieniem.

Każda klimatyzacja samochodowa składa się z dwóch obwodów – wysokiego oraz niskiego ciśnienia. Obwód wysokiego ciśnienia ma początek na wyjściu z kompresora, a zakończony jest przy zaworze redukcyjnym. Tuż za sprężarką zaczyna się natomiast obwód wysokiego ciśnienia. Wytwarzane podczas sprężania ciepło odbierane jest z układu poprzez skraplacz schłodzony strumieniem powietrza.

Czynnik chłodzący ma stan ciekły, dopływa do zaworu redukcyjnego, gdzie jest szybko rozprężony i przechodzi w stan gazowy. Równocześnie towarzyszy temu odbiór ciepła z otoczenia. Zimny parownik owiewany jest strumieniem powietrza z dmuchawy, a następnie trafia do wnętrza pojazdu. Rozprężony czynnik chłodzący przepływa do sprężarki, by tam ponownie się sprężać. Tak zamyka się cały cykl. Kiedy tylko pojawią się jakiekolwiek zaburzenia w tym cyklu i klimatyzacja nie działa prawidłowo to odwiedzenie miejsca takiego jak serwis klimatyzacji Poznań jest wskazane. Szczególnie należy zwracać uwagę na osuszacz, gdyż jego działanie najczęściej jest awaryjne.

Każdy, kto mniej więcej pozna schemat działania klimatyzacji i dowie się, z czego jest ona zbudowana będzie mieć większe pojęcie odnośnie tego, co mogło się zepsuć, w zależności od tego, jakie objawy zauważy. Nie ulega wątpliwości, że klimatyzacja samochodowa znacząco podnosi komfort użytkowania pojazdu. Dlatego należy zwracać na jej działanie szczególną uwagę oraz mieć chociaż minimalne pojęcie o tym, jak ona działa.