ksiegowa

Zawód księgowy — jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Księgowy zajmuje się prowadzeniem operacji finansowych przedsiębiorstw lub klientów indywidualnych. Nie ma konkretnych wymagań dotyczących wykształcenia na tym stanowisku, jednak pracodawcy zazwyczaj wybierają osoby posiadające określone kwalifikacje. Jakie? Podpowiadamy.

Czym zajmuje się księgowy?

Dużą zaletą pracy na tym stanowisku już na samym początku jest fakt, że księgowi potrzebni są niemal w każdej średniej lub dużej firmie. Oznacza to więc wiele możliwości rozpoczęcia i kontynuacji kariery. W zależności od wielkości firmy za księgowość odpowiadają różne działy. Należą do nich na przykład: rachunkowość finansowa. Osoby pracujące w tej dziedzinie zajmują się płatnościami przychodzącymi i wydatkami, a także procesem monitowania. Z kolei w księgowości płac będziemy odpowiedzialni za płatność i prawidłowe przetwarzanie operacyjne płac. W międzyczasie jednak coraz częściej zdarza się, że ten podobszar jest zlecany firmom zewnętrznym.  Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni w księgowości aktywów, rejestrujemy i zarządzamy aktywami długowiecznymi, takimi jak maszyny, nieruchomości lub inne wartościowe przedmioty w naszej firmie. Jak widać, jako księgowi możemy specjalizować się w różnych obszarach, zwłaszcza w większych firmach.

Wykształcenie księgowego

Często pracodawcy nie mają konkretnych wymagań co do wykształcenia księgowych a jedynie do ich umiejętności i kompetencji. Jednak chcąc pracować w tym zawodzie, dobrze jest skończyć studia na kierunkach ekonomicznych takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie. Warto również zastanowić się nad podjęciem specjalnych studiów podyplomowych w zakresie księgowości. Na rynku dostępnych jest również wiele kursów, które pozwalają nam podnosić wiedzę w tej dziedzinie. Ze względu na to, że zawód księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, to Ministerstwo Finansów wprowadziło opisane w rozporządzeniu z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych certyfikację zawodu księgowego. Aby otrzymać takie kwalifikacje, musimy albo posiadać wykształcenie średnie i dwuletnią praktykę w zawodzie oraz zdać egzamin Ministra Finansów lub legitymować się dyplomem ukończenia studiów, również podyplomowych o specjalizacji księgowej i  trzyletnią praktykę. W tym przypadku nie musimy zdawać egzaminu.

Jakie cechy powinien posiadać księgowy?

Poza talentem do obliczeń i dobrym wykształceniem, osoby pracujące na tym stanowisku powinny posiadać inne cechy. Muszą być komunikatywne i odporne na stres, dzięki czemu będą umiały działać pod presją i w razie niespodziewanych sytuacji zachować zimną krew. Muszą umieć radzić sobie z różnego rodzaju problemami i efektywnie organizować swoją pracę. Księgowy powinien być zorganizowany i umieć zarządzać swoim czasem. Nie bez znaczenia na takim stanowisku jest również skrupulatność i dokładność, ponieważ nierzadko zawód ten wiąże się z rozporządzaniem majątkiem ogromnych firm i operowaniem kwotami setek tysięcy, a nawet milionów, księgowy musi być naprawdę podczas takiej operacji skupiony, aby nie popełnić błędów, które mogą w przyszłości zaważyć na pozycji firmy. O tym jak wygląda sytuacja na rynku pracy na Dolnym Śląsku przeczytamy w artykule: https://wroclife.pl/nasze-miasto/spadek-bezrobocia-na-dolnym-slasku/.

Related Posts

Dodaj komentarz


Warning: Undefined array key "fairy-font-awesome-version-loading" in /home/platne/serwer199031/public_html/autoinstalator/okinteractive.pl/wordpress47866/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15

Warning: Undefined array key "fairy-go-to-top-icon" in /home/platne/serwer199031/public_html/autoinstalator/okinteractive.pl/wordpress47866/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 19